Hőtechnikai tanúsítás

hotechnikai-tanusitas

Épületek hőtechnikai tanúsítása, épületenergetikai tanúsítás

Energetikai megtakarítási lehetőségek társasházak, irodaházak energiafogyasztásának csökkentésére, új megújuló energiák felhasználásával. Tapasztalt energetikai mérnök.

1.1. Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása:

A 7/2006.(V.24.)TNM számú mimiszteri rendelet előírja. hogy 2006.szeptember 1 -je után induló építési engedélyezési eljárásokban a többszíntű épületenergetikai követelmény rendszer betartását és alkalmazását.

1.1.1. A rendelet nem terjed ki:

 • az 50 m2-nél kevesebb alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használra szánt épületre,
 • a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
 • a hitéleti célra használt épületre,
 • a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen ( műemléki környezetben,műemléki jelentőségű terüléeten,történeti tájon) helyi védelem alatt álló, a világörögség részét képező vagy természeti területen létesített építményre,
 • a nem lakás céljára szolgáló mezőgazdasági épületekre,
 • az ipari épületre, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, vagy ahol a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 • sátorszerkezetre
 • sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére

1.1.2. A rendelet kiterjed:

 • azokra az új létesítendő épületekre, amelyben az előírt belső hömérséklet november 15 – március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtütt tér térfogata nagyobb mint 150 m3,
 • olyan meglévő épületre, amelyben az előírt belső hömérséklet november 15 – március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtütt tér alapterülete 1000 m2- nél nagyobb, vagy ha lényeges a felújítása (az épület telek nélküli értékének 25% -a).

1.1.3. A rendelet többszintű követelményrendszer teljesítését irja elő:

 • Első feltétel: az egyes határoló és nyilászáró szerkezetek a rétegtervi hőátbocsátási tényezője U (W/m2,K) nem lehet nagyobb a rendelet által a szerkezetre előírt értéknél
 • Második feltétel: az épület fajlagos hőveszteségtényezője q (W/m3,K) nem lehet nagyobb,mint a rendelet által az épület geometriájától függő előírt függvényértéknél
 • Harmadik feltétel: az összesített energetikai jellemző értéke Ep (kWh/m2,a) nem lehet nagyobb, mint a rendelet által az épület rendeltetésétől függő előírt függvényértéknél

Építési engedélyezési eljárásokhoz, pályázatokhoz épületenergetikai számitásokat készítünk. (energetikai pályázatok készítése)

1.2. Épületek energetikai tanúsítása (tanúsítvány készítése):

Az új és a felújított épületek energia tanúsítását, és a Tanúsítás dokumentálását csak a Mérnöki Kamara által engedélyezett és regisztrált épületenergetikai szakértők végezhetik 2009. január 1-től kezdődően a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján.

Miért van szükség tanúsításra?

 • adott épület energetikai minősége az érvényben lévő 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben előírtakkal összevethető
 • egyes épületek energetikai szempontból, éves energiafogyasztás Ep (kWh/m2,a) alapján összehasonlithatók
 • az épületek energetikai szempontból osztályba sorolhatók
 • összesített energetikai jellemző megállapítása

Mikor van szükség tanúsításra?

 • Nemzeti energetikai pályázat (NEP) és Zöld beruházási rendszer (ZBR) pályázatok elkészítésekor kimutatható energiamegtakarítások bizonyítására épületenergetikai szakértő által
 • új épületek használatbavételi eljáráskor, az energia tanúsítást csatolni kell az építésügyi iratokhoz
 • a meglévő épület, illetve lakás elidegenítésekor vagy bérbeadási jogviszony létrejöttekor bemutatandó iratok

Mitől függ az épület energiafogyasztása?

 • külső határoló szerkezetek és nyilászárok geometriai méreteitől és hőtechnikai adataitól
 • a kazán tipusától, a fűtési alapvezeték hosszától, helyzetétől, hőszigetelésétől, a kazán-vezérlés és fűtés szabályzás módjától
 • a használati melegvíztermelés berendezéseinek tipusától (központi, átfolyós, tárolós), vízhálózat szerelvényeitől (víztakarékos szerelvények, vízmérők)
 • légtecnikai és klímaberendezések típusaitól, (hövisszanyerés módja)
 • világítás fényforrásainak tipusától,(energiatakarékos fényforrások, mozgás érzékelők)
 • alkalmazott eneregia hordozók (megújuló energiák)

Kik kérnek épület energetikai tanúsítást?

 • az épület (lakás) építtetője, tulajdonosa
 • az épület (lakás) vevője
 • az épület (lakás) bérlője

Mi alapján történik az energia tanúsitás?

 • épületszerkezetek tanúsítása (meglévő épületszerkezetek azonosítása, energiatudatos felújításának ellenőrzése)
 • épület tanúsítása (sugárzási nyereség, légcsereszám)
 • épületgépészet tanúsítása (fűtési rendszerek behetárolása, üzemidők megállapítása, hőtermelők műszaki adatainak és állapotának felmérése, szabályzó berendezések műszaki állapotának felmérése, a fűtési rendzser beszabályoztahósági vizsgálata, rendszerelemek és műszaki állapotuk felmérése, megítélése, hőszigetelések vizsgálata, épületvilágítás vizsgálata)

Mi alapján történik az energetikai tanúsításnál a minőségi osztályba sorolás?

 • az összesített összesített energetikai jellemző értéke Ep (kWh/m2,a) alapján

Melyek az energetikai tanúsítás minősítési osztályai?

 • A 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 3. melléklete alapján:
energetikai besorolasi diagram minositesi-osztalyok


Hőtechnikai tanúsítás referenciái